Вторник, 16.10.2018
Рефераты на отлично
Меню сайта
Категории рефератов
Аудит
Банковское дело
БЖД
Биология
Бухгалтерский учет
Военная кафедра
География
Государственное управление
Иностранные языки
История
Информатика
Культура
Литература
Логика
Маркетинг
Музыка
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религия
Социология
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Наш опрос
На какую тематику рефератов нужно побольше
Всего ответов: 600

Главная » Статьи » Музыка

Тестові запитання з музичного викладання
Тестові запитання з муз.викладання

1.      Основні категорії поведінки:

1.      Освіта,  навчання,  виховання.

2. Освіта,  виховання,  самоосвіта,  

3. Освіта,  самоосвіта,  навчання,  виховання,  самовиховання.

4. Урок,  дидактика,  навчання,  освіта.

2. Виберіть тип нервової системи,  який відповідає сангвінічному           темпераменту:
Сильний, врівноважений,  рухливий;

2. Сильний, врівноважений,  інертний;

3. Сильний, неврівноважений,  рухливий;

3.    Ви прийшли в 5-й клас, де учні не мають належних знань з нотної грамоти.      З чого ви  почнете перші уроки:

                1. Опитування;

                2. Із вияснення причин такого стану;

                       3. Проведете контрольні заміри для виявлення рівня знань;

                 4.  Зацікавите учнів даним видом роботи.

4.  Яке з нижче перерахованих завдань музичного виховання в д/с є пріорітетний:

1.      Виховувати любов до музики;

2.      Розвивати в дітей музичні здібності;

3.      Прищеплювати навички з різних видів музичної діяльності;

5.  Основні поняття дидактики:

1.      Освіта,  виховання,  навчання,  самоосвіта,  принципи навчання;

2.      Освіта,  навчання,  самоосвіта;

3.      Навчання,  освіта,  принципи і методи навчання,  зміст освіти;

4.      Організаційні форми навчання.

6.  Визначити про які якості розуму йде мова нижче:

Вміння швидко оцінювати ситуацію,  вільно приймати необхідні рішення,  легко переключатися з одного способу вирішення проблеми на інший,  з одного способу дій на інший.
Широта розуму;
Глибина;
Критичність;
Гнучкість.

7.   Деякі учні старших класів не бажають відвідувати репетиції хору. Ваші дії:

1. Домагаєтесь від адміністрації школи забезпечення

явки;

                   2.   Намагаєтесь через органи учнівського самоврядування

вплинути на них;

                   3.  Зацікавлюєте лідерів даним видам роботи;

4.       Будете вивчати хоровий репертуар на уроках.

8.  Що в першу чергу повинен враховувати музичний керівник., відзначаючи зміст музичного виховання в д/с:

1.      Дитячий репертуар;

2.      Завдання музичного виховання;

3.      Вікові особливості музичного розвитку дітей;

4.      Музичні здібності дітей.

9.  Основні поняття дидактики:

5.      Освіта,  виховання,  навчання,  самоосвіта,  принципи навчання;

6.      Освіта,  навчання,  самоосвіта;

7.      Навчання,  освіта,  принципи і методи навчання,  зміст освіти;

8.      Організаційні форми навчання.

10.  Назвіть тип темпераменту,  якому властива така сукупність ознак:

-         Людина з маловиразною мімікою,  спокійна в своїх рухах і в реакції на різноманітні події в навколишньому світі,  з стійкою увагою і повільною,  плавною зміною настрою:
Меланхолік;
Сангвінік;
Холерик;
Флегматик.

11.  Елементи структури уроку:

1.      Склад,  зв’язок,  макроструктура;

2.      Макроструктура,  мікроструктура;

3.      Склад,  зв’язок,  послідовність;

4.      Склад,  зв’язок,  цілісність,  завершеність.

12.  Визначення якого емоційного стану наведено нижче:

-         довге,  стійке і глибоке почуття,  яке стало характеристикою особистості:
Настрій;
Стрес;
Афект;
Пристрасть.

        13. Український композитор М.Березовський вихованець:

               1.  Києво-Могилянської Академії;

               2. Глухівської співацької школи;

               3.  Петербурзької придверної капели;

               4. Київського вищого музичного інституту.

14.  Який вид мистецтва має часовий характер:

1.      Живопис;

2.      Скульптура;

3.      Музика;

4.      Архітектура.

15.  Види підготовки вчителя до уроку:

1.      Підготовча,  безпосередня;

2.      Попередня,  безпосередня;

3.      Попередня,  безпосередня,  заключна;

4.      Безпосередня.

16.  Яку мислительну операцію виконують учні,  коли встановлюють схожість та відмінність між предметами та явищами:
Аналіз;
Порівняння;
Узагальнення;
Конкретизація.

       17.  Ломка голосу /мутація/ переважно у хлопчиків починається у:

                     1.   6-7 років;

 2.  8-1О років;

 3. 11-12 років;

 4. 14-15 років.

18. Що в структурі музикальності дітей є вродженим:

1.      Музичні здібності;

2.      Сенсорні здібності;

3.      Сприйняття музики;

4.      Задатки.

19. Функції перевірки та оцінки знань,  умінь і навичок школярів:

1.      Освітня,  виховна,  розвиваюча;

2.      Діагностична,  контролююча,  навчальна;

3.      Контролююча,  навчальна,  виховна,  стимулююча, діагностична;

4.      Навчальна,  виховна,  контролююча,  освітня.

20. В якій з наведених нижче груп перераховані основні компоненти психологічної готовності дитини до навчання в школі:

1.      Мотиваційна,  особистісна,  психологічна;

2.      Мотиваційна,  емоційно-вольова,  особистісна;

3.      Мотиваційна,  емоційно-вольова,  інтелектуальна,  особистісна;

4.      Психологічна,  особистісна.

21. Види перевірки та оцінки знань,  умінь і навичок:

1.      Усна,  письмова,  графічна;

2.      Попередня,  поточна,  тематична,  підсумкова;

3.      Індивідуальна,  тематична,  фронтальна;

4.      Поточна,  підсумкова,  індивідуальна;

22.  Визначення якої форми поведінки тварин наведено нижче:

-         складні природжені дії тварин,  за допомогою яких вони задовільняють свої потреби:

1.      Навички:

2.      Інстинкти;

3.      Найпростіші форми інтелектуальної поведінки;

4.      Уміння.

          23.  Хто   основоположник української          класичної    музики:

         1.  Л.  Ревуцький;

         2.  В. Барвінський;

         3.  М. Лисенко;

        4.  М. Леонтович.

24. Який з перерахованих методів та прийомів із слухання музики найбільш активізує увагу:

1.      Прийом повторного програвання;

2.      Метод “музичних колекцій”;

3.      Наочні методи;

4.      Прийом постановки завдання.

25.  Визначіть методи навчання за джерелом знань:

1.       Проблемний,  частково-пошуковий;

2.       Дослідницький,  бінарний;

3.       Розповідь,  інструктування,  бесіда,  лабораторні роботи;

4.       Словесні,  наочні,  практичні.

 

26.  Психіка дитини розвивається:
В процесі гри;
В різних видах діяльності;
Незалежно від діяльності;
В процесі спілкування.

       27. Система музичного виховання Д. Кабалевського основний акцент робить на:

1.  Слухання музики;

2.  Хоровий спів;

3.  Гру на дитячих музичних інструментах;

4. Розвиток вокальних  даних.

28. Яку з форм роботи із слухання музики можна рахувати провідною:

1.      Тематичні концерти;

2.      Слухання казок,  ілюстрованих музикою;

3.      Відвідування дитячих опер;

4.      Слухання музики на музичному занятті.

29.  Кого вважають засновником класно-урочної системи навчання і виховання:

1.      Й. Г.  Песталоцці;

2.      Д.  Дідро;

3.      Я. А.  Коменський;

4.      А.  Дістервег.

30. Психіка – це:
Особлива форма певної матерії, яка виражається в здатності цієї матерії відображати навколишній світ;
Властивість всякої матерії,  яка полягає в залежності цієї матерії відображати навколишній світ;
Особлива властивість певним чином організованої матерії,  яка полягає в здатності цієї матерії відображати навколишній світ;
Дзеркальне відображення навколишньої дійсності.

31. Що таке навчальний підручник:

1.      Основна настільна книга;

2.      Книга,  в якій матеріал розширює межі навчальної програми;

3.      Книга,  що включає основи наукових знань з певної навчальної дисципліни у відповідності з цілями навчання,  встановленими програмою і вимогами дидактики;

4.      Книга,  що містить додаткові відомості.

32. Яка з форм поведінки тварин містить у собі діяльність мислення:
Інстинкти;
Навички;
Інтелектуальна поведінка;
Інстинкти,  навички.

             33. Основне завдання уроків музики:

                 1. Вивчення нотної грамоти і сольфеджіо;

                 2. Розуміння класичної музики;

                 3. Розвиток слуху і голосу;

                 4. Виховання засобами музики культурного, освіченого,   

                      національно-свідомого громадянина.

34. Із завдань,  які реалізуються під час навчання співу,  вибрати основою:

1.      Вчити дітей співати на заняттях і поза ними;

2.      Розвивати дитячі голоси,  розширюючи діапазон;

3.      Навчити дітей співати чисто і виразно нескладні мелодії природнім голосом;

4.      Вчити дітей розрізняти правильний і неправильний спів.

35. Форми виховної роботи:

1.      Бесіда,  лекція,  розповідь;

2.      Виховне заняття,  КВК,  брейн-ринг,  класні збори;

3.      Виставка творчих робіт,  пояснення;

4.      Урок,  гурток,  вправа.

36. Знайдіть правильне визначення уваги:
Увага - це зосередженість і спрямованість свідомості на певних об’єктах;
Увага – це вибіркове сприймання об’єктів;
Увага – це форма організації і необхідна умова психічної діяльності людини.

               37.  Балада, музичний момент, пісня без слів, серенада - жанри, характерні для:

1.  Романтизму;

2.  Одноголосся;

3.  Поліфонії;

4. Віденського класицизму.

38. Який з методів вироблення чіткої дикції найбільш активізує артикуляційний апарат:

1.      Вправи з “Музичного букваря” Н.  Ветлучіної;

2.      Промовляння лічилок;

3.      Спів поспівок;

4.      Промовлення слів пісні пошепки.

39. Види батьківських зборів:

1.      Тематичні,  індивідуальні;

2.      Загальношкільні,  класні,  тематичні;

3.      Класні,  тематичні;

4.      Класні.

40. Свідоме перенесення уваги з об’єкта на об’єкт називають:
Коливанням;
Відволіканням;
Переключенням;
Розподіл.

41. Освіта – це:

1.      Система навчально - виховних закладів;

2.      Спільна діяльність вчителя і учнів;

3.      Процес оволодіння знаннями,  нагромадженими людством.

4.      Сукупність знань,  умінь,  навичок,  вироблених людством і формування на цій основі світогляду,  поведінки.

42. Залежність сприймання від попереднього досвіду людини і особливостей – це:
Вибірковість сприймання;
Аперцепція;
Цілісність сприймання;
Константність.

            43.   Вивчення пісенно-народної творчості доцільне у:

1.  І-ІУ класах;

      2.  У-У І класах;

      3.  УІІ-УІІІ класах;

      4. На протязі всього курсу навчання.

44.  Вкажіть з нижче вказаних типів дихання найпридатніший для дітей 5-6 років під час співу:

1.      Ключичне;

2.      Грудне;

3.      Нижньо-реберне (або діафрагмальне);

4.      Змішане (грудне-діафрагмальне).

45. Виховання – це:

1.      Процес оволодіння знаннями,  якостями;

2.      Цілеспрямований педагогічний процес, направлений на формування рис,  якостей,  форм поведінки;

3.      Процес формування соціальних,  моральних,  естетичних відношень;

4.      Процес оволодіння способами поведінки.

46. Поняття – це форма мислення,  що являє собою:
Найповніше відображення предметів і явищ з їх якостями;
Відображення істотних властивостей одного об’єкта чи цілого класу об’єктів;
Відображення об’єктивної дійсності в мовній формі;
Відображення несуттєвих властивостей предмета.

       47. Учнів, які навчаються гри на інструменті в музичних студіях, музичних школах доцільно:

        1. Звільняти від уранів музики в ЗОШ;

        2. Зобов"язати працювати на рівні з усіма учнями класу за     

           загальною програмою;

                   3. Використовувати їх знання у процесі роботи із цілим

класом,  даючи окремі завдання.

              4. Вимагати присутності на уроці, дозволивши займатись                     

              виконанням домашніх завдань а інших предметів.

48. Заняття яким з нижче перерахованих видів музично-ритмічних рухів спонукає дітей до активізації ритмічної творчості:

1.      Музично-ритмічні вправи;

2.      Музичні ігри;

3.      Музично-дидактичні ігри;

4.      Танці.

49. Виховання як загальна та вічна категорія суспільного життя виникло в епоху:

1.      Первіснообщинного ладу;

2.      Рабовласницького ладу;

3.      Феодального ладу;

4.      Капіталістичного ладу.

50. У якому рядку названі тільки почуття:
Гнів,  страх,  радість,  почуття власної гідності;
Любов,  незадоволення,  спрага,  туга;
Совість,  ненависть,  біль,  презирство;
Колективізм,  патріотизм,  дружба,  любов.

51. Який шкільний документ складається на основі навчального плану:

1.      Річний план роботи школи;

2.      Розклад уроків;

3.      План виховної роботи класного керівника;

4.      Навчальна програма.

52.  У якому з наведених рядків названі тільки інтелектуальні почуття:
Любов до знань,  сум,  огида;
Допитливість,  радість пізнання,  сумнів,  впевненість;
Здивування,  почуття гумору,  совість;
Інтерес,  почуття гумору,  тривога.

              53.   Нетривка увага характерна для:

   1. Всіх учнів;

   2. Учнів молодших класів;

   3. Для середнього шкільного віку;

    4. Для старших учнів.

54. З якої вікової групи рекомендується навчання гри на музичних  інструментах:

1.      Молодша група;

2.      Середня група;

3.      Старша група;

4.   Підготовча група.

55. Що таке дидактика:

1.    Теорія освіти і самоосвіти;

2.    Наука про виховання та навчання;

3.    Теорія і практика освіти і навчання;

4.    Закономірності навчання,  його сутність.

56. Вкажіть провідну діяльність молодшого школяра:

1.          Дидактична гра;

2.          Навчальна діяльність;

3.          Соціально-корисна діяльність;

4.          Спілкування з ровесниками.

57.   В якому творі Л. Бетховена провідною темою є тема єднання народів:

  1.  Місячна соната;

  2.  Увертюра "Егмент";

                     3.  Симфонія № 5;

         4.  Симфонія № 9.

58. Який дитячий музичний інструмент найдоцільніше використовувати для розвитку звуковисотного слуху:

1.      Бубен;

2.      Трикутник;

3.      Металофон;

4.      Маракас.

59. Виберіть,  в якому рядку вказано методи формування суспільної свідомості:

1.      Приклад,  вимога,  самозвіт,  самоаналіз,  покарання;

2.      Гра,  доручення,  вимога,  роз’яснення,  бесіда;

3.      Вправляння,  привчання,  гра,  позитивний приклад;

4.      Бесіда,  роз’яснення,  позитивний приклад,  диспут,  методи переконання.

60. Яку мислительну операцію виконують учні,  коли на основі спостереження повних фактів виводять правила:
Синтез;
Порівняння;
Узагальнення;
Аналіз.

61. Який вид освіти є обов’язковим в Україні:

1.      Початкова (школа І ступеня);

2.      Неповна освіта (школа ІІ ступеня);

3.      Середня загальна освіта (школа І-ІІІ ступенів);

4.      Вища освіта.

62. Вид мовлення,  при якому говорить лише одна особа,  а інші її сприймають,  називається:
Монологічним мовленням;
Внутрішнім мовленням;
Діалогічним мовленням;
Зовнішнім мовленням.

            63.  В чиїй програмі найбільш об’ємно  розроблений інструментарій для дітей:

1.  К.Орфа;

2. Д. Кабалевського;

3.  В.Огородкова;

4.       З.  Кодая,  Б.  Бартока

64. Хто є засновником першого в світі дитячого садка:

1.      І.  Песталоцці;

2.      Ф.  Фребель;

3.      М.  Монтессорі;

4.      В.  Сухомлинський.

65. Етапи засвоєння знань:

1.      Осмислення – запам’ятовування – сприймання – застосування на практиці;

2.      Сприймання – осмислення – застосування на практиці;

3.      Осмислення – сприймання – застосування на практиці – запам’ятовування;

4.      Запам’ятовування,  осмислення,  сприймання.

 

66. У яких рядках перелічено лише позитивні вольові якості:
Наполегливість,  самостійність,  впертість,  негативізм;
Цілеспрямованість,  сміливість,  вередливість,  витримка;
Організованість,  ініціативність,  егоїзм,  нестриманість;
Сміливість,  цілеспрямованість,  наполегливість,  дисциплінованість.

67. Типи уроків за В.  Онищуком:

1.      Урок – екскурсія,  кіноурок,  урок узагальнення і систематизації знань;

2.      Вступний,  комбінований,  урок – повторення;

3.      Урок засвоєння нових знань,  урок формування умінь і навичок,  урок узагальнення і систематизації,  урок застосування умінь і навичок; урок контролю і корекції,  різні види комбінованого уроку;

4.      Урок повторення,  урок застосування знань,  підсумковий урок.

68. В якому з рядків перелічені види діяльності,  що включають творчу уяву  дітей:
Переказ казки дітьми;
Складання казки;
Продовження оповідання за поданим зачином;
Складання оповідання за малюнками;

        69.  Який документ в основним документом обліку знань учня:

    1. Щоденник;

    2. Класний журнал;

    3. Календарний план;

    4. Поурочний план.

70. Хто являється основоположником методики музичного виховання в д/с:

1.      М.  Рушер;

2.      В.  Кукловська;

3.      С.  Шоломович;

4.       Н.  Ветчуліна.

71. В чому суть проблемного навчання:

1.      Формування практичних умінь і навичок;

2.      Розвиток пізнавальних інтересів,  творчих здібностей,  продуктивного мислення;

3.      Використання теоретичних знань в практичній діяльності.

72.  Мрія – це:
Створення в уяві історичної особи;
Створення в уяві бажаного майбутнього;
Образи дійсності;
Фантастичні образи.

                 73. Який робочий діапазон учнів 5-6 класів:

                      1. До1 – до2

                2. Соль –мі2

                3. Сі бемоль – мі2

                4. Соль – соль2

74. З чого починається робота над святковим ранком:

1.      З вибору святкового репертуару;

2.      З вибору віршів;

3.      З вибору танців;

4.      Із складання сценарію.

75. В якому документі визначені мета та завдання освіти в Україні на сучасному етапі розвитку держави:

1.      Конституція України;

2.      Закон України “Про освіту”;

3.      Статут середньої загальноосвітньої школи;

4.      Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад.

76. Назвіть  вид уяви,  що має цілеспрямований характер,  але не включає вольових зусиль:
Мимовільна;
Довільна;
Післядовільна;
Зовнішня увага.

77. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:

1.      Вихованці,  учні,  студенти,  курсанти,  слухачі,  викладачі,  аспіранти.

2.      Вихователі,  вчителі,  практичні психологи,  учні,  методисти.

3.      Батьки,  діти,  вихователі,  директор школи;

4.      Представники підприємств,  батьківська громадськість,  учні,  бібліотекар,  батьки.

78. За допомогою якого методу вивчаються взаємостосунки в колективі:
Експеримент;
Самоспостереження;
Тест;
Соціометрія.

      79.   Який жанр вокальної музики носить імпровізаційний характер:

               1.  Кантата;

               2.  Романс;

               3.  Сучасна популярна     пісня;

4.          Коломийка.

80. Визначте найбільш ефективний вид діяльності дітей на музичному занятті:

1.      Музично-ритмічні рухи;

2.      Слухання музики;

3.      Співи;

4.      Гра на дитячих музичних інструментах.

 

81. Які з названих закладів,  згідно з Законом України “Про освіту” належать до категорїї вищих:

1.  Гімназії,   училища,  консерваторії;

5.      Коледжі,  інститути,  професійні училища;

6.      Ліцеї,  університети,  академії;

7.      Коледжі,  інститути,  консерваторії,  академії,  університети.

82. У якому з наведених варіантів дано правильну характеристику творчої уяви:
Творча уява полягає в створенні образів нових,  оригінальних об’єктів на основі попереднього досвіду;
Творча уява – це створення образів об’єктів,  які до цього не сприймалися;
Творча уява – це створення образів об’єктів на основі їх словесного опису;
Творча уява – створення образів бажаного майбутнього.

                  83.  Які    з           названих творів написані у формі рондо:

                 1. Арія Фігаро В.Моцарта;

                      2. Танець Анітри із симф. сюїти "Пер Гюнт" Е.Гріга;

                     3.”Елегія" М.  Лисенка

                      4. "Лякрімоза" В.Моцарта.

84. Визначте питання з музичного виховання,  яке можна поставити на батьківських зборах:

1.      Розвиток музикальності дітей;

2.      Підготовка музичного керівника до музичного заняття;

3.      Вплив музичного виховання на розвиток особистості дитини;

4.      Творчість музичного керівника і вихователя в складанні сценарію святкового ранку.

85. В якому рядку вказано наочні методи навчання:

1.      Бесіда,  опитування,  ілюстрування,  дослід,  робота з книгою;

2.      Листування,  використання ТЗН,  міркування,  спостереження;

3.      Робота з книгою,  демонстрування,  пояснення,  лабораторна робота;

4.      Спостереження,  ілюстрація,  демонстрація,  використання ТЗН.

86. В якій групі правильно вказано види здібностей:
Загальні і соціальні;
Художні,  музичні,  акторські;
Математичні,  загальні,  спеціальні;
Акторські,  педагогічні.

87. Про яке педагогічне поняття говорить вислів : “де знання в дії”:

1.      Навички;

2.      Уміння;

3.      Мотиви;

4.      Знання.

88. В якому рядку названо тільки афекти:
Бадьорість,  сум,  задоволення,  гнів,  радість;
Симпатія,  обурення,  страх,  розпач,  такт;
Гнів,  розпач,  захват,  такт;
Жах,  лють,  розпач.

                   89.  Яка послідовність вивчення ритмічних тривалостей у ЗОШ:

          1.

        2.

        3.

        4.

90. Методи музичного виховання – це:

1.      Процес оволодіння знаннями про музику;

2.      Шляхи впливу музичного керівника на особистості дітей;

3.      Взаємодія дорослого і дитини.

4.      Взаємодія педагога і дитини,  яка спрямована на загальний музично-естетичний розвиток дитини.

91. Які методи відносяться до групи наочних методів:

1.      Графічні роботи,  демонструваня,  спостереження;

2.      Демонстрування,  спостереження,  ілюстрування;

3.      Графічні роботи,  вправи,  лабораторні роботи;

4.      Вправи,  спостереження,  демонстрування.

92. Дітям якого темпераменту слід нагадувати приказку: “Поспішиш- людей насмішиш”:
Холеричного;
Флегматичного;
Меланхолічного;
Сангвінічного.

               93.  Хто із українських співачок перша досягнула вершин світової  слави:

          1. Б.,Руденко;

                           2. С.Крушельницька;

                           3. О. Мірошніченко;

                           4. Т.Повалій.

94.  Методи навчання – це:

1.      Процес оволодіння елементарними музичними знаннями;

2.      Оволодіння практичними навичками;

3.      Дія педагога,  спрямована  на розвиток музичних здібностей;

4.      Взаємини педагога і дітей,  які дають змогу дитині засвоїти знання про музику,  оволодіти навичками і вміннями,  розвивати музичні здібності.

95. Система естетичного виховання – це:

1.      Позакласна робота;

2.      Уроки музики,  образотворчого мистецтва,  позашкільна робота,  естетична побутова обстановка;

3.      Позашкільна робота,  факультативні заняття;

4.      Естетика побуту,  позашкільна робота.

96. Почуття – це:
Ставлення людини до навколишньої дійсності;
Переживання людиною свого ставлення до об’єктивного світу;
Переживання і усвідомлення виразних рухів;
Переживання людиною свого ставлення до потреб.

97. Нестандартні форми організації навчання:

1.  Урок,  екскурсія,  кіноурок,   робота з підручником;

5.      Урок-щастя,  бліц-урок,  урок рольової гри,  урок-змагання;

6.      Урок-аукціон,  інтегрований урок,  дискусія,  комбінований урок.

 

98. Який вид мислення переважає у композитора:
Наочно-образне;
Емоційно-образне;
Словесно-логічне;
Абстрактне.

99.  Де відбувся перший фестиваль “Червона Рута”:

1.       В Чернівцях;

2.       В Запоріжжі;

3.       В Харкові;

4.       В Львові.

 

100. Від чого залежить вибір методів і прийомів:

1.      Джерела інформації;

2.      Типів та видів занять;

3.      Видів музичної діяльності;

4.      Типів та видів занять,  віку дітей,  джерела інформації,  виду музичної діяльності,  досвіду музичного керівника.
Категория: Музыка | Добавил: Admin (23.07.2008)
Просмотров: 1764 | Рейтинг: 5.0/1 |

IXI - приятная реклама

IXI - приятная реклама

IXI - приятная реклама

IXI - приятная реклама
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Друзья сайта

СтатистикаОнлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright MyCorp © 2018
Сайт управляется системой uCoz