Четверг, 19.04.2018
Рефераты на отлично
Меню сайта
Категории рефератов
Аудит
Банковское дело
БЖД
Биология
Бухгалтерский учет
Военная кафедра
География
Государственное управление
Иностранные языки
История
Информатика
Культура
Литература
Логика
Маркетинг
Музыка
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религия
Социология
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Наш опрос
На какую тематику рефератов нужно побольше
Всего ответов: 600

Главная » Статьи » Психология

Спрямованість психокорекційного процесу активне соціально-пед. навчання АСПН
У цілому психокорекція слугує поліпшенню взаємовідносин су¬б'єкта з іншими людьми та подоланню труднощів у спілкуванні.
Істотною умовою навчання у групі АСПН є приділення уваги по-вторюваності особливостей поведінки та характеру розладу стосунків із різними членами групи й у різних ситуаціях, що забезпечується ба-гаторівневістю й тривалістю групового процесу.
У процесі психодіагностики береться до уваги чинник повторюва¬ності. Психолог зосереджує увагу на ригідних формах поведінки, які суперечать свідомим, просоціальним намірам людини. Ситуація в групі АСПН має подвійну спрямованість: на реалізацію загальнолюд¬ських цінностей у стосунках між людьми (щирість, прийняття іншого таким, який він є, взаємопідтримка, взаємоприйняття один одного, психологічна безпека контактів, взаєморозуміння та ін.) і наближен¬ня до індивідуально-неповторної проблематики кожного учасника.
Особливості психокорекційного процесу в групі АСПН
Психокорекційна робота в групі АСПН завжди зорієнтована на з'ясування глибинних психологічних передумов труднощів спілкування, породжуваних особистісною проблемою, тобто внутрішньою супереч¬ливістю психіки..
Психокорекційний процес у групі АСПН завжди передбачає на¬явність організаційних аспектів. Чисельність психокорекційної групи не повинна перевищувати 12 осіб, Навчання в групі психокорекції відбувається не на абстрактних моделях, без співвіднесеності з емпіричним досвідом її членів у ситу¬ації «тут і тепер», а на матеріалі кожного учасника впродовж усіх днів занять. У групах АСПН психокорекційні цілі спочатку визначаються ли¬ше в загальному вигляді й конкретизуються вже у процесі роботи.
4.1. Принципи функціонування групи АСПН
Заняття в групі АСПН, зважаючи на їх тривалість, мають прохо¬дити в належно обладнаній аудиторії,
Добираючи членів групи, слід дотримуватися принципів добро¬вільності, наявності бажання самовдосконалити вміння й набути на¬вички спілкування, відсутності занадто стереотипних форм поведінки.
Перед початком занять доречно прочитати лекцію про основні тео¬ретичні засади методу АСПН
Доцільно (хоча й не обов'язково), щоб психокорекційна група бу¬ла різностатевою й закритою для нових членів. Заняття можна прово¬дити або впродовж навчального року раз на тиждень (по 3,5-4 год), або впродовж 10-12 днів, працюючи по 8-12 год на добу. Оптималь¬на кількість учасників — 12 осіб.
Іще одна вимога — не обговорювати групових подій поза заняттямиЧленів групи АСПН треба поінформувати про особливості групового процесу АСПН як цілісної системи психолого-педагогічного впливу на осо¬бистість, а також про нетрадиційний характер керівництва групою, за якого немає жорсткої регламентації поведінки та формального керівництва.
Керівник бере участь у всіх процедурах АСПН.
методи групової корекції.
Групова дискусія
Групова дискусія є провідним методом активного соціально-психо¬логічного навчання. Це пояснюється абсолютизацією тенденцій спон¬танності й невимушеності поведінки. В результаті створюється мож¬ливість вивчати базові психологічні захисти, логіку несвідомого й ха¬рактер внутрішньої програмованості поведінки. В основу методу спон¬танної дискусії покладено безпосередню, нерегламентовану вербальну інтеракцію (взаємодію) між членами групи АСПН, завдяки чому на¬вчання наповнюється неповторним змістовним матеріалом, який піддається осмисленню.
Психомалюнок
Теми малюнків добираються зазвичай у двох напрямах або пізнання групових феноменів і динаміки групи, або висвітлення по¬чуттів членів групи, історії їхнього життя та характеру ставлення до минугулого. Окрім описаних, є багато інших методичних прийомів, наприклад:
а) малювання на вільну тему;
б) розмовне малювання: члени групи працюють із обраними ними
партнерами парами, в кожної з них один аркуш паперу, пари спілку¬
ються за допомогою образів, ліній, фарб;
в) спільне малювання: кілька осіб або вся група малюють на одно¬
му аркуші, наприклад, групу, її розвиток, настрій, атмосферу та ін.;
г) додаткове малювання: малюнок передається по колу, один почи¬
нає малювати, другий продовжує, третій доповнює і т. ін.
Рольова гра
Рольова гра відрізняється від психодрами соціальним спрямуван¬ням сюжету. В групі АСПН ця методика має ту специфічну особ¬ливість, що вона розгортається в дії, без попередніх сюжетних відпра-цювань. Мінімізація інформації про те, що робити, дає змогу учасни¬кам гри набувати творчої самодіяльності, керівництво якою відбу¬вається за допомогою внутрішніх програм їхньої психіки.Гра проходить спонтанно.
Психодрама
Спільним для рольової гри та психодрами є наявність спонтанності, безпосередньості й мимовільності дій учасників. Визначення сюжету як рольової гри, так і психодрами є мінімальним. У процесі психодрами кожний член групи з метою загострення проблеми або внесення корек¬тивів у спрямованість взаємодії може принагідне подати репліку за іншого. Під час рольової гри в центрі уваги — міжособистісна пробле¬ма, психодрами — особистісна. У рольовій грі провідним є професійний чи соціальний аспект, у психодрамі -- глибинно особистісний. Психодрама сприяє також розвитку інтуїції й творчих здібностей > розумінні внутрішнього світу іншої людини. Методи невербальної взаємодії
До засобів невербальної взаємодії належать міміка й жести, рухи тіла, дистанція, пауза.
Категория: Психология | Добавил: Admin (25.03.2008)
Просмотров: 1835 | Рейтинг: 0.0/0 |

IXI - приятная реклама

IXI - приятная реклама

IXI - приятная реклама

IXI - приятная реклама
Всего комментариев: 0
Форма входа
Поиск
Друзья сайта

СтатистикаОнлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright MyCorp © 2018
Сайт управляется системой uCoz