Четверг, 19.04.2018
Рефераты на отлично
Меню сайта
Категории рефератов
Аудит
Банковское дело
БЖД
Биология
Бухгалтерский учет
Военная кафедра
География
Государственное управление
Иностранные языки
История
Информатика
Культура
Литература
Логика
Маркетинг
Музыка
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религия
Социология
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Наш опрос
На какую тематику рефератов нужно побольше
Всего ответов: 600

Главная » Статьи » БЖД

Протипожежні засоби автотранспортного пожежогасіння
КУРСОВА РОБОТА

з предмету “Пожежна профілактика в будівництві”

Тема: “ППЗ автотранспортного горіння легкових автомобілів”Введення.

Людина створює таке штучне середовище, де практично все, починаючи від будівельних матеріалів, технологічних процесів, машин, механізмів і закінчуючи побутовими машинами, речами просякнуте підвищеною пожежною небезпекою.

Необхідність підвищення рівня пожежної безпеки об’єктів народного господарства особливо актуальне на сучасному етапі економічного та соціального розвитку України.

Аналіз пожеж в Україні за 1999 рік, в порівнянні з 1998 роком, вказує на зменшення кількості пожеж на 2,5% (40237 проти 41294), але при цьому збільшились збитки на 12,6% (33 млн.715 тис. проти 29 млн. 931 тис. грн.). Статистика вказує на необхідність покращення профілактичної роботи на об’єктах народного господарства.

Як свідчить досвід, ефективним напрямком в рішенні протипожежного захисту об’єктів народного господарства є впровадження засобів пожежної автоматики, які, якщо так можна сказати, компенсують наслідки науково-технічної революції.

Сучасна техніка розвивається на основі безперервного росту рівня автоматизації і механізації виробництва, а також впровадження нових технологічних процесів, які відбуваються при високих температурах, тиску і швидкостях переробки сировини, яка має підвищену пожежну небезпеку. Для будівництва споруд, будинків все більше використовують полегшені конструкції з металу і полімерних матеріалів, які мають низьку вогнестійкість.

Необхідність впровадження засобів АППЗ виходить з положень Закону України “Про пожежну безпеку”, де в статті 5 “Обов’язки підприємств, установ та організацій”, чітко говориться, що власники зобов’язані здійснювати заходи по впровадженню засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики.


1. Обґрунтування необхідності використання та виду АППЗ.

Для вирішення щодо необхідності АППЗ та його виду (АУП, АПС) використовуються нормативний і розрахунково-графічний методи.

Нормативними документами щодо впровадження засобів АППЗ на об’єкти є:

· Наказ МВС України № 779 від 20.11.97 р. Про затвердження переліку однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежегасіння та пожежної сигналізації. [1]

· Перечни зданий и помещений объектов народного хозяйства СССР, подлежащих оборудованию автоматическими средствами пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. [2]

В цих документах необхідність застосування АППЗ та її вид приписуються для конкретних виробничих та інших приміщень чи об’єктів в залежності від призначення приміщень, характеру технологічних процесів, площі (об’єму) приміщень та інших факторів.

Відповідно до виданого типового завдання на курсове проектування (009) і Методичних вказівок та завдань до виконання КП з дисципліни “Пожежна автоматика”, розглянемо три заданих приміщення, виходячи з додатку 1 (таблиці 1.1 і 1.2).


Виходячи з [1], розділ 2.1, таблиця 3, п.9 – Приміщення виробництва деталей з горючих матеріалів обладнуються АУП при площі >500 кв. м.

Виходячи з [2] наказом по міністерству від 28.02.76 р. необхідно обладнувати АУП дільницю пошиття виробів з горючих матеріалів для автомобілів площею 200 кв. м. і більше (п.6) системою АПС площею від 100 до 1000 кв. м. (п.7).

ВИСНОВОК: - дільниця пошиття виробів з горючих матеріалів для автомобілів обладнанню автоматичними засобами пожежегасіння і пожежною сигналізацією не підлягає.

2. Приміщення виготовлення та обробки матеріалів з гуми. Розміри приміщення: довжина “А” – 20 м., ширина “В” – 16 м., висота “h” – 4 м., коефіцієнт поверхні горіння К=1,5, кількість згоряємих матеріалів Р=70 кг/куб. м.

Виходячи з [1], розділ 2.1, п.9 – Приміщення виробництва деталей з горючих матеріалів обладнують АУП при площі >500 кв. м., а засобами АПС при площі менше 500 кв. м.

Виходячи з [2] наказом по міністерству від 28.02.76 р., необхідно обладнувати приміщення виготовлення гумотехнічних виробів площею 500 кв. м. і більше (п.10), при площі від 100 до 500 кв. м. приміщення обладнується автоматичною пожежною сигналізацією (п.5).

ВИСНОВОК: - приміщення виготовлення та обробки матеріалів з гуми площею 320 кв. м. підлягає обладнанню АПС.

3. Приміщення для ремонту трансформаторів. Розміри приміщення: довжина “А” – 35 м., ширина “В” – 17 м., висота “h” – 6 м.

Виходячи з [1], розділ 2.1, п.12 – Ремонтні приміщення обладнуються АУП при їх площі >750 кв. м., АПС при меншій площі.

Виходячи з [2], наказом по міністерству від 28.02.76 р. необхідно обладнувати АУП майстерні по ремонту трансформаторів з площею 500 кв. м. і більше (п.10), майстерні площею від 100 до 500 кв. м. обладнуються АПС.

ВИСНОВОК: - приміщення майстерні по ремонту трансформаторів площею Fn=595 кв. м. підлягає обладнанню АУП.


2. Короткий аналіз пожежної небезпеки приміщень що захищаються АУП та АПС.

Приміщення для ремонту трансформаторів має розміри в плані 35х17х6 м., призначено для розробки, перемотки, зборки, підготовки до експлуатації потужних трансформаторів. Особливістю технології є необхідність заливки трансформаторів рідинними мастилами (солярове)


Температура в приміщенні +140 С, відносна вологість 60%, швидкість повітряних потоків 3,5 м/с. Площа можливого розливу ЛЗР до 10 кв. м.

В приміщенні ремонту трансформаторів знаходиться велика кількість лакованого дроту, в ємностях солярове і трансформаторне мастило, нітроемалі. Лакові плівки це горючі тверді речовини, нітроемаль це легкозаймиста рідина, мастило солярове це в’язка горюча рідина, щільність – 892 кг/куб. м., температура кипіння – 264-31-0С, температура спалаху – 142 0С, температура самоспалаху – 360оС, температурна межа самоспалаху – нижня – 116оС, 147оС. Мастило трансформаторне це також горюча рідина, щільність – 877 кг/м3. температура спалаху 47оС, самоспалаху 270оС, температурна межа розповсюдження полум’я: нижня 125оС, верхня 193оС. – горить інтенсивно з виділенням щільного чорного диму. [4]

Приміщення для ремонту трансформаторів має категорію виробництва за вибуховою, вибухопожежною та пожежною небезпекою “В” (ОНТП 24-86, табл 1), клас вибухонебезпечної зони за ПУЕ – П-1 (п. 7.4.3.)

Характерними ознаками пожежі буде: швидке підвищення температури та значне димоутворення.

Приміщення виготовлення та обробки матеріалів з гуми має розміри в плані 20´16´4 м., коефіцієнт поверхні горіння – К=1,5, кількість згоряємих матеріалів Р=70кг/м3. Температура в приміщенні +21оС, відносна вологість 90%, швидкість повітряних потоків 5 м/с. В виробництві використовують в основному гума яка є горючим твердим матеріалом Дисперсність взірця 74 мкм. Температура самоспалаху 350 оС; нижня межа розповсюдження полум’я 25 г/м3; максимальний тиск вибуху 551 кПа; максимальна швидкість нарощування тиску 26.2 МПа/с; мінімальна енергія запалення 50 МДж. В виробництві також застосовується гумова плитка – це також горючий матеріал. Склад, %(мас): рубракс 335, волокниста суміш 35, гумова окрошка 15, мінеральний наповнювач 15. Маса 1 м2 складає 3,8 кг. Показник горючості більше 2.1. Відрізняється великою швидкістю горіння і великим димовиділенням [4].

Приміщення виготовлення та обробки матеріалів з гуми має категорію виробництва за вибуховою, вибухопожежною та пожежною небезпекою “В” (ОНТП 24-86, табл. 1), клас вибухонебезпечної зони за ПУЕ – П-ІІа (п.7.4.5.).

Характерними ознаками пожежі буде: значне димоутворення та швидке підвищення температури.


3. Вибір типу установки пожежегасіння.


Тип установки пожежегасіння визначається видом вогнегасної речовини, методом гасіння та збуджувальною системою.

З урахуванням сумісності властивостей вогнегасної речовини та матеріалу, що підлягає гасінню, аналізу пожежної небезпеки, технологічного процесу, мікроклімату приміщення, його конструктивних, об’ємно-планувальних рішень, економічних міркувань, а також рекомендацій [4] пожежу в приміщенні для ремонту трансформаторів пропоную гасити піною низької кратності. В якості піноутворювача пропоную використовувати ПУ марки П0-6К (основний компонент – натрієві солі сульфокислот, які отримуються при нейтралізації кислого гудронну, призначення – загальне, концентрація в розчині – 6%) – додаток 3, таблиця 3.1. [3]

Вибір методу гасіння та збуджувальної системи здійснюємо з урахуванням припустимого часу розвитку пожежі, прийнятого вогнегасного засобу, мікроклімату та архітектурно-планувальних рішень захищаємого приміщення. Вирішальний вплив на вибір методу гасіння і збуджувальної системи є гранично припустимий час розвитку пожежі, що визначається як час від початку виникнення пожежі до моменту досягнення найбільш небезпечних факторів пожежі критичного значення.

При пожежі в приміщенні для ремонту трансформаторів гранично допустимий час розвитку пожежі визначається тим моментом який скоріше наступить: чи моментом охоплення пожежею всієї площі приміщення, чи моментом досягнення середньо об’ємної температури у приміщенні, значенням температури самоспалаху мастильних матеріалів, які використовуються в технологічному процесі.

а) Визначення залежності площі пожежі в приміщенні від часу.


Вихідні дані:

Довжина “А” – 35 м.;

Ширина “В” – 17 м.;

Висота “h” – 6 м.;

Площа розливу ЛЗР – до 10 м2.

Стіни з межею розповсюдження вогню (см) – 25.

Координати місця виникнення пожежі X – 0; Y – 0.

Категория: БЖД | Добавил: Admin (15.11.2007)
Просмотров: 770 | Рейтинг: 4.0/1 |

IXI - приятная реклама

IXI - приятная реклама

IXI - приятная реклама

IXI - приятная реклама
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Друзья сайта

СтатистикаОнлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright MyCorp © 2018
Сайт управляется системой uCoz